20.08.2020 PLOVDIV BG

21.08.2020 SOFIA BG

22.08.2020 VARNA BG

23.08.2020 BURGAS BG